Akce na přelomu roku

Prodej vánočních kaprů se uskuteční ve čtvrtek 22.12. 2022 a v pátek 23.12. 2022, vždy od 9:00 do 15:00 hodin na tradičním místě na náměstí v Blovicích. Přijďte si pro pěkného kapra!

Upozorňujeme všechny členy místní organizace, že jsou povinni vrátit řádně vyplněný úlovkový lístek do 15 dnů po vypršení platnosti povolenky (tj. do 15. ledna 2023). Řádně vyplněný úlovkový lístek znamená vyplněný včetně počtů docházek! A včetně správného spočítání a vyplnění sumáře. Kdo tak neučiní, nemůže mu být vydána povolenka na rok 2023. Metodické pokyny k vyplnění sumáře je možno si přečíst zde.
Povolenky je možno odevzdávat buď do schránky u vchodu do klubovny MO ČRS Blovice na Hradišti nebo u hospodáře pana Františka Civiše, Drnkova 424, Hájek.

Ceny nových povolenek je možno si přečíst zde. První vydávání povolenek bude 7. ledna 2023 v klubovně na sádkách na Hradišti od 8:00 do 12:00.
Druhé vydávání povolenek bude 25. února 2023 v klubovně na sádkách na Hradišti od 8:00 do 12:00.
Pro nové zájemce o rybářství proběhnou v sobotu 21. ledna 2023 odpoledne zkoušky – je potřeba se předem přihlásit u hospodáře pana Františka Civiše, viz Kontakty.

Tradiční rybářský bál v lednu se stejně jako letos nebude konat. Prodej rybích řízků proběhne, termín bude ještě upřesněn.

Výlov rybníku v Seči

V sobotu 8. října proběhl výlov rybníku v Seči. Počasí se vydařilo, ryby byly pěkné, část byla rovnou nasazena na naše revíry.

Příprava na vážení ryb

Vylovení kapři

Třídička

Vypuštěný rybník

Okounek pstruhový – kde ten se vzal v rybníku?

Třídička v akci

Výlov

Dětské rybářské závody budou 11. června

MO ČRS Blovice pořádá dětské rybářské závody pro děti od 3 do 15 let. Závody se budou konat v sobotu 11. června 2021 v areálu sádek na Hradišti v Blovicích. Závodit se bude od 8 do 12 hodin. Prezentace soutěžících dětí (3-15 let) od 7:15 do 7:45. Vyhlášení výsledků proběhne ve 13 hodin. Mladší děti v doprovodu rodičů. Soutěžící nepotřebují rybářský lístek.

Podmínky závodů:
· Chytat je povoleno na jeden prut s jedním návazcem a jedním háčkem. Použito může být i krmítko.
· Krmení dle rybářského řádu, množství není omezeno.
· Není povoleno chytat na živou či mrtvou rybu, nebo vláčet.

Bodování :
· Měří se každá ulovená ryba – 1 cm. = 1 bod

Pro soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny.

Je zajištěno občerstvení, a to jak pro soutěžící tak pro diváky a hosty.

S přáním pěkného počasí a očekáváním zajímavých úlovků zveme všechny rybáře a příznivce Petrova cechu.

Výbor MO ČRS Blovice

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021, která zazněla na výroční členské schůzi v sobotu 19. března, byla přidána k ostatním výročním zprávám na stránce s výročními zprávami.

Jinak účast na výroční členské schůzi byla spíše slabší…

Byla schválena pravidla pro slevy na povolenky za odpracované brigádnické hodiny:

40 odpracovaných hodin – územní povolenka zdarma
20 odpracovaných hodin – 700 Kč sleva na povolenku
10 odpracovaných hodin – 400 Kč sleva na povolenku

Dále byl navýšen poplatek na krmení o 100Kč (ze 100 Kč na 200 Kč). Ceny krmení v poslední době výrazně narůstají. Pokud by někdo měl možnost získat suché pečivo, tak je možno odevzdat v areálu sádek na Hradišti.

Fotografie z VČS

Fotografie z VČS

Akce na únor a březen

V pátek 4. února 2022 budeme od 9:00 do 13:00 v Lidovém domě prodávat rybí řízky, bramborový salát a dršťkovou polévku – viz předcházející příspěvek. Srdečně zveme všechny zájemce.

V sobotu 5. února odpoledne se budou konat zkoušky pro získání rybářského lístku (pro nové zájemce o rybaření). Zkoušky budou probíhat v klubovně na Hradišti. Protože zkoušky neprobíhají hromadně, ale po jednotlivých osobách, je vhodné minimálně týden před zkouškami kontaktovat zástupce hospodáře – pana Civiše, telefon 722 178 050. Každý pak dostane přidělený čas, kdy se má ke zkouškám dostavit.
Je také velmi vhodné si předem nastudovat zkušební testy, které jsou k dispozici na stránkách Českého rybářského svazu – https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/test-rybarskych-znalosti

Druhé vydávání povolenek bude 26. února 2022 v klubovně na sádkách na Hradišti od 8:00 do 12:00.

Pokud to situace dovolí, tak bychom 19. března uspořádali výroční členskou schůzi.