Dětské rybářské závody

U příležitosti Dne dětí budou jako každoročně uspořádány dětské rybářské závody, tentokrát v sobotu 25. května 2019 v areálu sádek na Hradišti v Blovicích. Závodit se bude od 8 do 12 hodin. Prezentace soutěžících dětí (3-15 let) od 7:15. Mladší děti v doprovodu rodičů. Pro výherce jsou připraveny krásné ceny. Soutěžící nepotřebují rybářský lístek. Po skončení závodů bude opékání vuřtů. Občerstvení během závodů bude zajištěno.

Hasiči u rybníka Cecima

V sobotu 25. května 2019 bude u rybníku Cecima probíhat výcvik hasičů. Pokud by bylo nepříznivé počasí a pršelo, tak se výcvik přesune na sobotu 15. června. Na konci prázdnin 31. srpna pak hasiči v okolí a na rybníku Cecima budou pořádat akci pro děti – Stezku požárníka Sama.

Rybník nebude uzavřen pro rybolov, ale poprosíme rybáře o shovívavost, v okolí se bude pohybovat množství dětí, dospělých, na rybníce budou při akci pro děti hasiči jezdit se člunem… Pokud si chcete na rybách užít klid, bylo by lepší tyto dny zvolit k rybolovu jiný revír…