Povolenky

Upozorňujeme všechny členy MO, že jsou povinni vrátit řádně vyplněnou povolenku k lovu ryb, a to nejdéle 15 dní po vypršení její platnosti. Řádně vyplněný úlovkový lístek znamená vyplněný včetně počtů docházek! Kdo tak neučiní, nemůže mu být vydána povolenka na rok 2023. Metodické pokyny k vyplnění sumáře je možno si přečíst zde.
Povolenky je možné odevzdávat buď do schránky u vchodu do klubovny MO ČRS Blovice na Hradišti nebo u hospodáře pana Františka Civiše, Drnkova 424, na Hájku. A dále každé úterý od 18. do 20. hodiny v klubovně na sádkách na Hradišti.

Dále je nutné mít zaplacený členský příspěvek do konce dubna 2023.

První výdej povolenek bývá první sobotu v lednu v klubovně na sádkách na Hradišti od 8 do 13 hodin. Druhé vydávání povolenek bývá poslední sobotu v únoru na stejném místě také od 8 do 13 hodin. Další možnost získání povolenky bývá pak každé poslední úterý v měsíci v klubovně na Hradišti od 17:30 do 18:30 (raději kontaktuje předem jednatele MO – p. Alexy, viz Kontakty).