Povolenky

Upozorňujeme všechny členy MO, že jsou povinni vrátit řádně vyplněnou povolenku k lovu ryb, a to nejdéle 15 dní po vypršení její platnosti. Řádně vyplněný úlovkový lístek znamená vyplněný včetně počtů docházek! Kdo tak neučiní, nemůže mu být vydána povolenka na rok 2019. Metodické pokyny k vyplnění sumáře je možno si přečíst zde.
Povolenky je možné odevzdávat v prodejně textilu u paní Martiny Roulové (Americká ulice). Dále u hospodáře pana Františka Civiše, Drnkova 424, na Hájku. A dále každé úterý od 18. do 20. hodiny v klubovně na sádkách na Hradišti.

Dále je nutné mít zaplacený členský příspěvek do konce dubna 2019.

První výdej povolenek proběhne 5. ledna 2019 v klubovně na sádkách na Hradišti od 8 do 13 hodin. Druhé vydávání povolenek bude 23. února na stejném místě také od 8 do 13 hodin. Další možnost získání povolenky je pak každé poslední úterý v měsíci v klubovně na Hradišti od 17:30 do 18:30.