Povolenky

Upozorňujeme všechny členy MO, že jsou povinni vrátit řádně vyplněnou povolenku k lovu ryb, a to nejdéle 15 dní po vypršení její platnosti. Řádně vyplněný úlovkový lístek znamená vyplněný včetně počtů docházek! Kdo tak neučiní, nemůže mu být vydána povolenka na rok 2021. Metodické pokyny k vyplnění sumáře je možno si přečíst zde.
Povolenky je možné odevzdávat buď do schránky u vchodu do klubovny MO ČRS Blovice na Hradišti nebo u zástupce hospodáře pana Františka Civiše, Drnkova 424, na Hájku. A dále každé úterý od 18. do 20. hodiny v klubovně na sádkách na Hradišti.

Dále je nutné mít zaplacený členský příspěvek do konce dubna 2021.

První výdej povolenek proběhne 6. února 2021 v klubovně na sádkách na Hradišti od 8 do 13 hodin. Druhé vydávání povolenek bude 27. února na stejném místě také od 8 do 13 hodin. Další možnost získání povolenky je pak každé poslední úterý v měsíci v klubovně na Hradišti od 17:30 do 18:30 (toto se dle vládních opatření může změnit, případně raději kontaktuje jednatele MO – p. Alexy, viz Kontakty).