Rybářské lístky

Rybářský lístek vydávají pověřené obecní či městské úřady příslušné k vašemu bydlišti. Většinou na odboru životního prostředí a zemědělství. K vydání rybářského lístku je potřeba doklad o získané kvalifikaci. Tím může být starší rybářský lístek, nebo potvrzení o složení zkoušek rybářských znalostí.

Kdo má zájem o složení zkoušek pro možnost získání prvního rybářského lístku, může kontaktovat zástupce hospodáře Františka Civiše (e-mail crsmoblovice.civisfrantisek@seznam.cz). Případně se může kterékoliv úterý od 18:00 do 20:00 zastavit domluvit s hospodářem osobně v klubovně MO na Hradišti.