Dětské rybářské závody budou 3. června

MO ČRS Blovice pořádá dětské rybářské závody pro děti od 3 do 15 let. Závody se budou konat v sobotu 3. června 2023 v areálu sádek na Hradišti v Blovicích. Závodit se bude od 8 do 12 hodin. Prezentace soutěžících dětí (3-15 let) od 7:00 do 7:45. Vyhlášení výsledků proběhne ve 13:30 hodin. Mladší děti v doprovodu rodičů. Soutěžící nepotřebují rybářský lístek.

Podmínky závodů:
· Chytat je povoleno na jeden prut s jedním návazcem a jedním háčkem. Použito může být i krmítko.
· Krmení dle rybářského řádu, množství není omezeno.
· Není povoleno chytat na živou či mrtvou rybu, nebo vláčet.

Bodování :
· Měří se každá ulovená ryba – 1 cm. = 1 bod

Pro soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny.

Je zajištěno občerstvení, a to jak pro soutěžící tak pro diváky a hosty.

S přáním pěkného počasí a očekáváním zajímavých úlovků zveme všechny rybáře a příznivce Petrova cechu.

Výbor MO ČRS Blovice

Akce na přelomu roku

Prodej vánočních kaprů se uskuteční ve čtvrtek 22.12. 2022 a v pátek 23.12. 2022, vždy od 9:00 do 15:00 hodin na tradičním místě na náměstí v Blovicích. Přijďte si pro pěkného kapra!

Upozorňujeme všechny členy místní organizace, že jsou povinni vrátit řádně vyplněný úlovkový lístek do 15 dnů po vypršení platnosti povolenky (tj. do 15. ledna 2023). Řádně vyplněný úlovkový lístek znamená vyplněný včetně počtů docházek! A včetně správného spočítání a vyplnění sumáře. Kdo tak neučiní, nemůže mu být vydána povolenka na rok 2023. Metodické pokyny k vyplnění sumáře je možno si přečíst zde.
Povolenky je možno odevzdávat buď do schránky u vchodu do klubovny MO ČRS Blovice na Hradišti nebo u hospodáře pana Františka Civiše, Drnkova 424, Hájek.

Ceny nových povolenek je možno si přečíst zde. První vydávání povolenek bude 7. ledna 2023 v klubovně na sádkách na Hradišti od 8:00 do 12:00.
Druhé vydávání povolenek bude 25. února 2023 v klubovně na sádkách na Hradišti od 8:00 do 12:00.
Pro nové zájemce o rybářství proběhnou v sobotu 21. ledna 2023 odpoledne zkoušky – je potřeba se předem přihlásit u hospodáře pana Františka Civiše, viz Kontakty.

Tradiční rybářský bál v lednu se stejně jako letos nebude konat. Prodej rybích řízků proběhne, termín bude ještě upřesněn.

Akce na únor a březen

V pátek 4. února 2022 budeme od 9:00 do 13:00 v Lidovém domě prodávat rybí řízky, bramborový salát a dršťkovou polévku – viz předcházející příspěvek. Srdečně zveme všechny zájemce.

V sobotu 5. února odpoledne se budou konat zkoušky pro získání rybářského lístku (pro nové zájemce o rybaření). Zkoušky budou probíhat v klubovně na Hradišti. Protože zkoušky neprobíhají hromadně, ale po jednotlivých osobách, je vhodné minimálně týden před zkouškami kontaktovat zástupce hospodáře – pana Civiše, telefon 722 178 050. Každý pak dostane přidělený čas, kdy se má ke zkouškám dostavit.
Je také velmi vhodné si předem nastudovat zkušební testy, které jsou k dispozici na stránkách Českého rybářského svazu – https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/test-rybarskych-znalosti

Druhé vydávání povolenek bude 26. února 2022 v klubovně na sádkách na Hradišti od 8:00 do 12:00.

Pokud to situace dovolí, tak bychom 19. března uspořádali výroční členskou schůzi.

Akce na přelomu roku

Prodej vánočních kaprů se uskuteční ve středu  22.12. 2021 a ve čtvrtek 23.12. 2021, vždy od 8:30 do 15:00 hodin na tradičním místě na náměstí v Blovicích. Přijďte si pro pěkného kapra!

Upozorňujeme všechny členy místní organizace, že jsou povinni vrátit řádně vyplněný úlovkový lístek do 15 dnů po vypršení platnosti povolenkyŘádně vyplněný úlovkový lístek znamená vyplněný včetně počtů docházek! A včetně správného spočítání a vyplnění sumáře. Kdo tak neučiní, nemůže mu být vydána povolenka na rok 2022. Metodické pokyny k vyplnění sumáře je možno si přečíst zde.
Povolenky je možno odevzdávat buď do schránky u vchodu do klubovny MO ČRS Blovice na Hradišti nebo u pomocníka hospodáře pana Františka Civiše, Drnkova 424, Hájek.

První vydávání povolenek bude 8. ledna 2022 v klubovně na sádkách na Hradišti od 8:00 do 12:00.
Druhé vydávání povolenek bude 26. února 2022 v klubovně na sádkách na Hradišti od 8:00 do 12:00.
Při výdeji povolenek poprosíme o uvedení mailového kontaktu, abychom pak případně mohli zasílat informace o konaných brigádách, termínech VČS, termínech výdejů povolenek a podobně…

Tradiční rybářský bál v lednu se stejně jako letos nebude z epidemiologických důvodů konat.

Zkoušky pro získání rybářského lístku

V sobotu 11. prosince odpoledne se budou konat zkoušky pro získání rybářského lístku (pro nové zájemce o rybaření). Zkoušky budou probíhat v klubovně na Hradišti. Protože zkoušky neprobíhají hromadně, ale po jednotlivých osobách, je nutné minimálně týden před zkouškami kontaktovat zástupce hospodáře – pana Civiše, telefon 722 178 050. Každý pak dostane přidělený čas, kdy se má ke zkouškám dostavit.

Je vhodné si předem nastudovat zkušební testy, které jsou k dispozici na stránkách Českého rybářského svazu – https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/test-rybarskych-znalosti

Zkoušky pro získání rybářského lístku

V sobotu 5. června se budou konat zkoušky pro získání rybářského lístku (pro nové zájemce o rybaření). Zkoušky budou probíhat v klubovně na Hradišti. Protože zkoušky neprobíhají hromadně, ale po jednotlivých osobách, je nutné minimálně týden před zkouškami kontaktovat zástupce hospodáře – pana Civiše, telefon 722 178 050. Každý pak dostane přidělený čas, kdy se má ke zkouškám dostavit.

Výdej povolenek k lovu v roce 2021

První vydávání: 6. února 2021, klubovna na sádkách na Hradišti, od 8 do 13 hodin
Druhé vydávání: 27. února 2021, klubovna na sádkách na Hradišti, od 8 do 13 hodin
Prosíme o dodržování všech vládních nařízení ohledně koronaviru (roušky, rozestupy, …)
Pokud někdo potřebuje vyrazit na ryby už dříve, případně se nebude moci zúčastnit ani jednoho z termínů výdeje, prosíme v těchto mimořádných případech kontaktovat jednatele (p. Alexy) – viz Kontakty