Novoroční blahopřání blovických rybářů

Výbor ČRS přeje svým členů a všem občanům našeho města veselé vkročení do roku 2020. Po celý rok pak všem především pevné zdraví, hodně úspěchů v práci, pohodu a klid v každé rodině, dostatek chvilek u vody s dobrými úlovky.
Přejme si všichni, aby takový byl nadcházející nový rok 2020!
Petrův zdar!

Akce na přelomu roku

Prodej vánočních kaprů se uskuteční v neděli  22.12. 2019 a v pondělí 23.12. 2019, vždy od 9:00 do 15:00 hodin na tradičním místě na náměstí v Blovicích. Přijďte si pro pěkného kapra!

Rybářský ples se bude konat 10. ledna 2020 – předprodej vstupenek v Městském kulturním zařízení Lidovém domě v Blovicích ( v „Liďáku“). Cena vstupenky je 140 Kč na sál, 120 Kč do přísálí. Účastníky čeká bohaté občerstvení pěkná tombola a perníčková dámská volenka. Ve stejný den, dopoledne od 9:00 do 12:00 hodin, se v podsvětí Lidového domu uskuteční prodej rybích řízků, bramborového salátu a držkové polévky.

Upozorňujeme všechny členy místní organizace, že jsou povinni vrátit řádně vyplněný úlovkový lístek do 15 dnů po vypršení platnosti povolenkyŘádně vyplněný úlovkový lístek znamená vyplněný včetně počtů docházek! A včetně správného spočítání a vyplnění sumáře. Kdo tak neučiní, nemůže mu být vydána povolenka na rok 2020. Metodické pokyny k vyplnění sumáře je možno si přečíst zde.
Povolenky je možno odevzdávat buď u hospodáře pana Josefa Michálka, ulice Na výsluní 94 na Hradišti nebo u pomocníka hospodáře pana Františka Civiše, Drnkova 424, Hájek. Případně každé úterý od 18 hodin na sádkách na Hradišti.

První výdej povolenek proběhne 4. ledna 2020 v klubovně na sádkách na Hradišti od 8:00 do 13:00.
Druhé vydávání povolenek bude 29. února 2020 v klubovně na sádkách na Hradišti od 8:00 do 13:00.