Akce na přelomu roku

Prodej vánočních kaprů se uskuteční ve čtvrtek 22.12. 2022 a v pátek 23.12. 2022, vždy od 9:00 do 15:00 hodin na tradičním místě na náměstí v Blovicích. Přijďte si pro pěkného kapra!

Upozorňujeme všechny členy místní organizace, že jsou povinni vrátit řádně vyplněný úlovkový lístek do 15 dnů po vypršení platnosti povolenky (tj. do 15. ledna 2023). Řádně vyplněný úlovkový lístek znamená vyplněný včetně počtů docházek! A včetně správného spočítání a vyplnění sumáře. Kdo tak neučiní, nemůže mu být vydána povolenka na rok 2023. Metodické pokyny k vyplnění sumáře je možno si přečíst zde.
Povolenky je možno odevzdávat buď do schránky u vchodu do klubovny MO ČRS Blovice na Hradišti nebo u hospodáře pana Františka Civiše, Drnkova 424, Hájek.

Ceny nových povolenek je možno si přečíst zde. První vydávání povolenek bude 7. ledna 2023 v klubovně na sádkách na Hradišti od 8:00 do 12:00.
Druhé vydávání povolenek bude 25. února 2023 v klubovně na sádkách na Hradišti od 8:00 do 12:00.
Pro nové zájemce o rybářství proběhnou v sobotu 21. ledna 2023 odpoledne zkoušky – je potřeba se předem přihlásit u hospodáře pana Františka Civiše, viz Kontakty.

Tradiční rybářský bál v lednu se stejně jako letos nebude konat. Prodej rybích řízků proběhne, termín bude ještě upřesněn.