Členové výboru

Na stránku O nás byl přidán výčet členů výboru včetně jejich funkcí.

Oproti členům výboru zvoleným na VČS v březnu je tam jedna změna – v srpnu nás navždy opustil náš dlouholetý člen a místopředseda naší organizace, pan Václav Špaček – vzpomínáme…