Změny v organizaci

Od letošního roku došlo k několika změnám:

Brigádnickým referentem se stal Jiří Macourek (tel. 724 022 836) – zájemce o brigády poprosíme, aby volali jemu.

Dále máme nového Velitele rybářské stráže Miloslava Baumruka, kontakt na něj je 728 106 343

Na svoji dosavadní funkci člena výboru rezignoval Václav Pohanka, děkujeme mu za dosavadní práci pro místní organizaci